Over ZCFP

Organisatie

Crowdfunding gaat om het inzetten van burgerkapitaal, het onderling vertrouwen, de kracht van kleinschaligheid, de menselijke maat en om solidariteit tussen burgers, organisaties en ondernemingen in een netwerkeconomie. Dit willen wij mogelijk maken door burgers financieel te betrekken bij duurzame projecten binnen hun eigen leefomgeving.

De Stichting Zeeuws Ontwikkelingsfonds heeft daarvoor de website “Zeeuws Crowdfunding Platform” opgezet. Zonder tussenkomst van banken en subsidiegevers, biedt het platform de mogelijkheid aan burgers, bedrijven en organisaties hun plannen te verwezenlijken. Het eigen fonds van de stichting kan daarbij een steuntje in de rug zijn.

De Stichting Zeeuws Ontwikkelingsfonds is in 1995 opgericht met als doel “het bevorderen dat bijzondere projecten met een maatschappelijk belang voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid van Zeeland tot ontwikkeling komen.” De stichting beheert een fonds waaruit leningen kunnen worden verstrekt. Het Zeeuws Crowdfunding Platform geeft de stichting meer mogelijkheden om haar doelstelling te verwezenlijken.

De mensen achter het Zeeuws Crowdfunding Platform

 

Stichting Zeeuwsontwikkelingsfonds

 
Tom Caljouw: voorzitter/secretaris:

Oud loods.
Lid van de millenniumwerkgroep in de gemeente Veere.
Lid van de Zeeuwse en Walcherse werkgroep van Oikocredit Nederland (www.oikocredit.nl)
Secretaris van de stichting CPOZ (www.cpoz.nl).
Interesses: vooral op het gebied van de volkshuisvesting, duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking.

Joop Meulmeester: penningmeester

Ik ben Joop Meulmeester en woon in Vlissingen. Ik ben 68 jaar oud en heb een boekhoudkundige opleiding. Vele jaren heb ik een administratiekantoor gehad en als zelfstandig belastingadviseur gewerkt. Ervaring bij overheid zoals gemeente, provincie en waterschap. Sportliefhebber en muzikant. Verder jarenlang met Tom samengewerkt als penningmeester van de Stichting Centraal Wonen Zeeland en de Stichting Zeeuws Ontwikkelingsfonds.

Pieter Vollaard: bestuurslid

 P.J.(Pieter) Vollaard is op dit moment werkzaam op de HZ University of Applied Sciences als senior researcher op het gebied van biobased economy en energietransitie. Hij heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur, waar hij zich vooral heeft beziggehouden met bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. Hij wil mensen de kans geven hun toekomst zelf inhoud te geven: door de ondersteuning van ZCFP in de financiering kunnen ze hun eigen plannen realiseren.

 
Freike Clarissen-Koopmanschap: Coordinator van het platform

Ik ben Freike Clarissen en ben gastvrouw van beroep. Ik ben getrouwd, ben moeder van twee zonen en woon met het hele gezin in het mooie Bevelandse dorpje 's Heer Arendskerke. Een groot deel van mijn leven heb ik in de randstad gewoond en gewerkt en sinds enkele jaren ben ik weer terug in Zeeland. Op eigen terrein zijn mijn man en ik veel bezig om ons plekje te maken zoals wij dat willen.

 

Raad van Toezicht en Advies

De raad van toezicht en advies ziet toe op het reilen en zeilen van het Zeeuws Crowdfunding Platform, waaronder het financieel beheer en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De Raad van Toezicht kent maximaal 3 leden.

Peter Kruizinga

Peter Kruizinga (1953) studeerde Economische en Sociale Geschiedenis, met als specialisatie Arbeidsverhoudingen. Werkte na zijn studie bij de FNV en het opleidingsinstituut FNV Formaat, als opleider en manager van de Vakbondsacademie. Stapte daarna over naar Hogeschool Haarlem (later INHOLLAND), om locatiemanager te worden van de hogere sociaal-agogische opleidingen, tevens portefeuillehouder voor de opleidingen Personeel & Arbeid.

Werkt sinds 2004 aan de HZ, University of Applied Sciences, eerst als hoofd van de opleidingen Zorg en Welzijn, vanaf 2008 als projectmanager. Was in die rol onder meer projectleider voor het opzetten van de vierjarige bacheloropleiding Vitality & Tourism Management. Werkt momenteel aan een proefschrift over de invloed van de kust op het welzijn van mensen.

Is al heel lang politiek actief, onder meer als raadslid voor GroenLinks in Vlissingen.

Cees Friesema

Cees Friesema (1949) is Master of Arts in Managing Human Resources. Hij is 5 jaar directeur bij Conclusion Advies en Management geweest en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van de dienstverlening aan overheidsdiensten en non profit organisaties, zoals zorginstellingen, woningbouwcorporaties, stichtingen. Daarvoor was hij een van de oprichters en directeuren van Human Capital Group, een werkmaatschappij van Deloitte & Touche.

Friesema is, na functies als HRM manager bij verschillende organisaties (haven- en vervoersector, gezondheidszorg), ruim 20 jaar werkzaam als adviseur en heeft een zeer ruime expertise op het gebied van human resources management, organisatieontwikkeling en strategisch advies bij de Rijksoverheid en non profit organisaties. Hij heeft organisaties geadviseerd met betrekking tot de ontwikkeling en invoering van HR beleid, fusies, competentiemanagement, beloningssystemen en performance management. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van beloningsbeleid voor bestuurders in de gezondheidszorg. Tot zijn cliënten behoren onder meer Ministerie van Justitie, Ministerie van VWS, academische, topklinische en perifere ziekenhuizen, gemeenten, hogescholen en koepels.

Na zijn pensionering is hij actief als gesprekspartner en coach voor bestuurders en is vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting Maritiem MuZEEum Zeeland