Investeringsprojecten

Biologische boerderij Bioduin

Kredietbedrag
€ 6500
Geïnvesteerd
0%

Investeringsproject starten

 

Twee mogelijkheden

Het Zeeuws Crowdfunding Platform kent twee mogelijkheden om een project te starten. Het starten van een project binnen Zeeland en in ontwikkelingslanden.

Projecten binnen Zeeland

Projectinitiatieven binnen Zeeland kunnen uiteenlopend van aard zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een startend bedrijf - het verduurzamen van een bedrijf - wijk- en dorpsinitiatieven - het opzetten van een windcoöperatie - het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen etc.

Projecten die lokaal gebonden zijn maken meer kans. Zij versterken de plaatselijke economie. Verhogen de leefbaarheid in eigen omgeving. Lokaal is het daarom ook in ieders belang in deze projecten te investeren. Het Zeeuws Crowdfunding Platform zal zich dan ook inzetten om de website bij een ieder bekend te maken.

Projecten in ontwikkelingslanden

Tevens is het mogelijk om projecten t.b.v. het micro- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden op de website te plaatsen. Het kan ook gaan om microkredieten t.b.v. huisvesting, landbouw, onderwijs, gezondheidszorg etc. De projecten moeten wel gelinkt zijn aan activiteiten van plaatselijke organisaties of bedrijven binnen Zeeland.

Afhankelijk van het project, kan gezocht worden naar partners. Partners kunnen onder meer zijn de 15 leden van het Nederlands Platform Microfinanciering. Ook de Nederlandse overheid middels het revolverende 'Dutch Good Growth Fund' kan aan de projectrealisering bijdragen. Het Zeeuws Crowdfunding Platform kan hier, binnen haar mogelijkheden, intermediair zijn.

De Millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn nog niet gehaald. Investeringen in ontwikkelingslanden blijven hard nodig. Laten we met z'n allen de kar trekken.

Hoe werkt het?

 

Wie kan mee doen?

Iedereen van 18 jaar en ouder kan een investeringsproject starten op het Zeeuws Crowdfunding Platform.

Wat is een investeringsproject?

Een investeringsproject is een concreet project met een duidelijk einddoel, een streefbedrag en een deadline. Het projectdoel moet duurzaam zijn en de leefbaarheid in eigen omgeving vergroten.

Wie kan een investeringsproject starten?

 • Een particulier die een bedrijf wil starten.
 • Een bedrijf dat op een duurzame manier wil innoveren of uitbreiden. Bijv. het gebruik van energie terugdringen of minder milieubelasting veroorzaken.
 • Een lokale organisatie zijn die een activiteit in haar eigen omgeving wil opzetten die structureel is. Bijv. de bouw of renovatie van een clubhuis.
 • Een lokale organisatie die een duurzaam project wil steunen in een ontwikkelingsland. Bijv. een partner in het buitenland helpen bij het opzetten van een microkredietproject.
 • Een organisatie die een lokaal initiatief wil starten op het gebied van energie. Bijv. het gezamenlijk inkopen en plaatsen van zonnepanelen of het gezamenlijk exploiteren van een windmolen.

Zie verder voor voorbeelden de crowdfunding websites op de pagina Links.

Welke stappen moet u nemen om uw project op te starten?

Via de link https://www.crowdaboutnow.nl/starten komt u op website van Crowdaboutnow om een project/ campagne te starten. Hier volgt u te volgende stappen:

 • ik wil een campagne starten
 • informatie vooraf
 • test je plan (sneltest) 
 • campagnes met terugbetaling. Na de sneltest kunt u een afspraak met het Zeeuws Crowdfunding Platform maken voor een kennismaking gesprek. Dit doen we samen met de Zwaartekracht Groep uit Goes
 • kennismakingsgesprek
 • documenten
 • contact. De contacten lopen via het Zeeuws Crowdfuning Platform

 

Wat kost het?

Zie bij: informatie vooraf onderaan.