Cruyffcourt Goese Polder

Actie voor het plaatsen van een Cruyffcourt voor de jeugd in de Goese Polder

In de Goese Polder, een wijk in Goes, is een groep van 5 jongeren tussen de 13 en 19 jaar een actie begonnen om een Cruyffcourt in hun wijk te realiseren. Na gesprekken met de gemeente Goes en Cruyff foundation hebben ze groen licht gekregen. De Cruyff foundation betaalt het kunstgras en de gemeente geeft een bijdrage uit het budget voor speelvoorzieningen. Ook over de locatie is overeenstemming. Echter is er nog een financieel gat van € 95 000,- om dit bedrag bij elkaar te brengen voert de groep op verschillende manieren actie.

UPDATE 28 april: Op dit moment is er € 11 436, - op verschillende manieren ingezameld!

naeenbui cr

Artikel PZC 11 december 2015

Het einddoel van het project

Het einddoel is de benodigde €95 000,- bij elkaar te brengen om het plaatsen van de Cruyffcourt in de Goese Polder mogelijk te maken.

Op dit moment (17 maart 2016) hebben we de volgende bedragen ingezameld:

 • € 500,- van de burgemeester van Goes, Rene Verhulst.
 • € 5000,- van woningbouw coöperatie RWS Goes.
 • € 300,- met een ramenlapactie i.s.m. EB-Cleaning en glasbewassing.
 • € 250,- met een voetbalquiz
 • € 5000,- Reservering voor de Cruyffcourt uit het wijkbudget
 • € 251,- Van de Rabobank Clubkas actie

Het donatiebedrag dat u wenst binnen te halen via het Zeeuws Crowdfunding Platform.

Via de Crowdfunding actie hopen wij een bedrag van € 40 000,- bij elkaar te brengen.

Eventuele financiële bijdragen van anderen

Van woningbouw coöperatie RWS hebben we een bedrag van € 5000,- ontvangen, van burgemeester Rene Verhulst van Goes hebben wij een bedrag van € 500,- ontvangen. Tevens zijn fondsaanvragen gedaan bij: Jantje Beton, Delta, Rabobank (waar ook deelgenomen wordt aan de grote clubkasactie), ABN, VSB-Fonds en ZLM. Deze aanvragen lopen nog. Diverse bedrijven hebben aangegeven met een bedrag te willen sponsoren over de hoogte van de bedragen zal de komende tijd meer duidelijk komen. Ook willen wij zelf actief bedrijven gaan benaderen met de vraag het project te sponsoren.

Tevens organiseren wij een voetbalquiz en voetbaltoernooi waarmee we € 2000,- hopen in te zamelen. Van de gemeente Goes hebben we de toezegging dat we gebruik kunnen maken van het budget dat over is uit de calamiteitenpot speelvoorzieningen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de reparaties die het komend jaar uitgevoerd moeten worden.

We hopen het totaal bedrag als volgt bij elkaar te krijgen:

 • € 40 000,- via de crowdfundingactie
 • € 5 000,- door organiseren van activiteiten zoals de voetbalquiz en ramenlapactie.
 • € 30 000,- via fondswerving
 • € 15 000,- via sponsoring
 • € 5 000,- via acties zoals de clubkasactie van de Rabobank en collecte die we gaan doen voor het Oranjefonds.

Eventuele tegenprestatie in de vorm van de levering van een dienst en/of product

Bij de Cruyffcourt zal een bord geplaatst worden met daarop de logo’s van bedrijven die gesponsord hebben en fondsen die hebben bijgedragen. Tevens worden er regelmatig persberichten en nieuwsbrieven verstuurd waarin iedereen die bijdraagt wordt vernoemd.

De looptijd van het project

We willen het benodigde bedrag voor het einde van het jaar bij elkaar hebben gebracht.

De besteding van de donaties indien op het einde van de looptijd het gewenste donatiebedrag niet is gehaald

Indien het bedrag voor het plaatsen van de Cruyffcourt niet gehaald wordt op 31 december 2016 zal in overleg met de gemeente Goes gekeken worden of zij het bedrag aan kunnen vullen. Als dit niet mogelijk is zal in overleg met de gemeente gekeken worden hoe er een goede voetbalkooi of veld voor de jeugd in de Goese Polder gerealiseerd kan worden. Het geld komt dus altijd ten goede aan de wens van jongeren uit de Goese Polder om een goede voerbalkooi of veld te krijgen.

De besteding van de donaties indien het gewenste projectbedrag op het einde van de looptijd is overschreden

Indien er meer geld wordt ingezameld dan nodig is zal dit worden gebruikt om verlichting met een timer te plaatsen. Op deze manier is er wel verlichting om in de donkere periode van het jaar in de vroege avond te kunnen voetballen maar wordt overlast na 22:00 uur ;as vonds beperkt doordat het licht dan automatisch uit gaat.

Omschrijving voortgangsrapportage

Iedereen zal op de hoogte gehouden worden middels een nieuwsbrief. Hiervoor kan ook worden ingeschreven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voorbeelden van de nieuwsbrief vind u hieronder.

Update stand van zaken Cruyffcourt actie Goese Polder - 17 maart 2016

Op vrijdag 4 december zijn wij gestart met onze actie. Onze laatste update hebben wij gegeven op 22 januari. Hieronder een overzicht van de acties van de afgelopen periode:

 • Op 25 januari hebben wij een bedrag van € 5000,- ontvangen van woningbouw coöperatie RWS Goes! De directeur van de RWS, Maarten Sas zei hier het volgende over: "Investeren in de leefbaarheid van onze wijken vinden wij erg belangrijk", Sas: "Het initiatief voor een Cruyff Court in de Goese Polder is hiervan een mooi voorbeeld. Van onze wijkbeheerder en de jongerenwerker hebben we wel eens signalen ontvangen van overlast. Dit werd met name veroorzaakt door hangjongeren in de wijk. Door ze een plek te bieden waar ze kunnen voetballen, neem je dit voor een deel weg. Daarnaast wordt het Cruyff Court een plek waar nieuwe ontmoetingen tussen jongeren kunnen plaatsvinden."
 • Op zaterdag 20 februari en zaterdag 27 februari hielden we in samenwerking met EB-Cleaning en glasbewassing een ramenlapactie. Deze actie heeft € 300,- opgeleverd! Goestig heeft hiervan een videoverslag gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=tKrFEZXbL5w
 • Op 24 februari hadden we een goed gesprek met dhr. Kaljouw van Het Zeeuwse Crowdfunding platform. We hebben toen tip gekregen om onze crowdfundingactie te starten.
 • Op 26 februari is de crowdfundingactie van start gegaan! Iedereen kan een bijdrage vanaf €5,- overmaken via de actiepagina: http://www.zcfp.nl/10-cruyffcourt-goese-polder
 • Op vrijdag 11 maart hebben we een voetbalquiz gehouden in Wijkcentrum de Spinne. Wethouder Derk Alssema was hierbij quizmaster! de voetbalquiz heeft in totaal € 250,- opgeleverd!
 • Via Frits de Kaart van stichting buurtwerk Goese Polder is de Rotary vereniging gevraagd ons te steunen. Zij bespreken dit op hun komende leden vergadering.
 • Op dit moment is er in totaal: € 6050,- ingezameld! Daarnaast hebben we de toezegging dat we het geld dat overblijft uit de calamiteitenpot voor speelvoorzieningen van de gemeente Goes kunnen toevoegen aand e Cruyffcourt. De hoogte van dit bedrag wordt in december bekend.

Wat staat er in de planning de komende periode?:

 • In maart:
  • Op 24 maart hebben we spreektijd gekregen om de hele gemeenteraad over onze plannen en de voortgang te vertellen.
 • In april:
  • We doen mee aan de Rabobankclubkas actie! Rekeninghouders die lid zijn van de Rabobank kunnen in april stemmen op o.a. de Cruyffcourt. Wij ontvangen een bedrag per uitgebrachte stem! Bent u lid van de Rabobank? Stem op de Cruyffcourt!!
 • In mei:
  • Op 2 mei organiseren we een voetbaltoernooi op sportpark ’t Schenge.
  • In de 3e week van mei gaan we collecteren voor het oranjefonds, de helft van de opbrengst is voor de Cruyffcourt.
  • Op 28 mei willen we tijdens het wijkfeest in de Goese Polder een inzameling houden door de verkoop van spullen en verlotingen.

Update stand van zaken Cruyffcourt actie Goese Polder 22 januari 2016

Op vrijdag 4 december zijn wij gestart met onze actie. Op 16 december stuurden wij u onze eerste update. Hieronder vind u een kort overzicht van de zaken die we tussen 16 december en 22 januari gedaan en bereikt hebben:

 • Er zijn in samenwerking met Frits de Kaart van st Buurtwerk Goese Polder een aantal aanvragen voor een financiële bijdrage aan een aantal fondsen verstuurd. Aanvragen zijn gedaan bij: Deltafonds, RWS, Rabobank en ING. Tevens zijn er nog een aantal aanvragen in voorbereiding.
 • Naar aanleiding van de aanvraag bij de RWS zijn wij uitgenodigd voor een gesprek daar. Het gesprek is zeer positief verlopen, de RWS gaat onze plannen financieel ondersteunen met een aanzienlijk bedrag! De exacte hoogte daarvan zal in de komende weken bekend worden.
 • Naar aanleiding van de aanvraag bij de Rabobank doet de Cruyffcourtactiegroep mee met Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank Oosterschelde kunnen in april stemmen op het CruyffCourt. Hoe meer stemmen, hoe meer geld! Niet iedere rekeninghouder is automatisch lid van de Rabobank. Om te kunnen stemmen moet je lid worden. Aanmelden als lid kan tot 1 maart op de website: Rabobak-particulieren
 • Onlangs hebben wij een goed gesprek gehad met de wethouder van o.a. jeugd en sport Derk Alssema over onze actie. Tijdens dit gesprek hebben wij heel veel nuttige tips gekregen hoe we meer publiciteit en geld kunnen genereren. Ook heeft hij zijn medewerking aan verder acties toegezegd en wil hij de actie financieel ondersteunen waar mogelijk! Meer informatie hierover volgt.
 • Binnenkort gaan we van start met een crowdfunding actie zodat iedereen zijn kleine en grote donaties aan de Cruyffcourt direct kan storten! Meer informatie hierover volgt volgende week!
 • Op vrijdag 11 maart organiseren we een voetbalquiz, deelnemers betalen deelnemersgeld dat geheel ten goede komt aan de Cruyffcourt! De flyer zal volgende week klaar zijn en verspreid worden ook zal er een persbericht verstuurd worden.
 • Op 2 mei houden we een voetbaltoernooi hiermee willen we geld inzamelen voor de Cruyffcourt. Meer informatie hierover volgt binnen 3 weken.

Namens het Cruyffcourt actieteamGoese Polder:

Damian, Joey, Gianni, Ardit en Mohammed

Update stand van zaken Cruyffcourt actie Goese Polder 16 december 2015

Op vrijdag 4 december zijn wij gestart met onze actie. Hieronder vind u een kort overzicht van de zaken die we tot nu toe gedaan hebben:

 • De facebook actie pagina Cruyffcourt Goese Polder actiepagina Facebook-cruyffcourtgp aangemaakt. Deze heeft op dit moment 208 likes. Via de actie pagina houden we iedereen op de hoogte van onze acties.
 • De gemeenteraadsfracties en college van B&W aangeschreven.
 • Start handtekeningen actie
 • Persbericht verstuurd naar media.
 • Basisscholen Goese Polder aangeschreven.
 • Interview omroep Zeeland Radio.
 • Gesprek met Henk Hoogerland van de Partij voor Goes.
 • Interview en foto PZC.
 • Gesprek met Frits de Kaart van st Buurtwerk Goese Polder i.v.m. hulp bij fondswerving.
 • Activiteitenplanning maken.
 • Filmpjes maken.
 • Gesprek burgemeester en 1e toezegging bedrag van € 500,- !!!
 • Voorbereidingen activiteiten om geld in te zamelen: voetbalquiz, voetbaltoernooi, sponsorloop.

De komende weken hebben we de volgende zaken in de planning:

 • Gesprek met wethouder Derk Alsema.
 • Gesprek met WiertOmta van de PVDA.
 • Gesprek met Johnny Lukasse van de SGP.
 • Gesprek Isyan van Riet i.v.m. hulp bij zoeken sponsoring
 • Overleg met SMWO-jongerenwerk/Breedtesport/City trainers/jongerneraad:Betrekken zaalvoetbalcompetitie, Betrekken
 • lady’s futsal, Hulp bij organisatie voetbaltoernooi, voetbalquiz, sponsorloop.
 • Promotie tijdens de Polderfair op 16 januari in de Goese Polder.

Op de volgende pagina’s hebben wij de artikelen uit de PZC en de Bode over onze actie toegevoegd.

Namens het Cruyffcourt actieteamGoese Polder:

Damian, Joey, Gianni en Ardit

image004

Radio interview omroep Zeeland op 9 december 2015

 
jong actie1 cr
 
Artikel de Bode 16 december 2015

Persbericht

 

Jongeren komen in actie in de Goese Polder

Een groep jongeren uit de Goese Polder wil graag een Cruyffcourt in hun wijk. Hiervoor zijn ze in gesprek gegaan met de gemeente Goes en de Cruyff foundation. Deze gesprekken zijn positief verlopen maar het benodigde geld ligt niet zomaar op de plank bij de gemeente. Om duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat er een Cruyffcourt in de wijk komt, en hoeveel bewoners jong en oud hier achter staan, zijn ze een actie gestart. Sinds vrijdag is er een facebook actiepagina in de lucht en worden er handtekeningen verzameld. Ook hebben ze de gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester van Goes aangeschreven om met ze in gesprek te gaan en interviews te houden. Hierin willen ze laten zien waarom de Cruyffcourt meerwaarde heeft voor de jongeren en de volwassenen in de wijk. Behalve aan de gemeente geld vragen willen de jongeren ook zelf verschillende activiteiten ontplooien om geld in te zamelen. Tevens zijn ze op zoek naar sponsoren en andere geldschieters die een financiële bijdrage willen leveren.

Via de facebook actiepagina facebook-cruyffcourtgp/ zullen alle acties en activiteiten de komende periode bekend worden gemaakt.

De wens om een Cruyffcourt in de wijk te plaatsen is ontstaan omdat er in de wijk erg veel jongeren voetballen. Er zijn een paar trapveldjes en een verouderde voetbalkooi, die omdat de hekken loszitten veel lawaai maakt. De trapveldjes zijn ongelijk waardoor er snel blessures ontstaan en bij regen zijn de veldjes te nat om op te spelen. Omdat een Cruyffcourt groter is dan een normale voetbalkooi en er kunstgras wordt gebruikt kan deze door meer jongeren onder alle omstandigheden gebruikt worden. Daarbij komt dat er bij het plaatsen van een Cruyffcourt de verplichting aangegaan wordt door de gemeente in de Cruyffcourt activiteiten te organiseren.

Meer informatie over de Cruyffcourt kunt u hier vinden: cruyff-foundation.orgHieronder een overzicht van alle artikelen in de media over onze actie:

 

De Bode december 2015

De Bevelander december 2015

Bevelander december 2015

PZC februari 2016

PZC februari 2016

De Bode februari 2016

De Bode februari 2016

PZC Februari 2016

PZC Februari 2016

PZC Februari 2016

PZC Februari 2016

PZC Februari 2016

PZC Februari 2016

PZC maart 2016

PZC maart 2016

De Bode maart 2016

De Bode maart 2016


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Damian Krier, woordvoerder van de jongerenwerkgroep Cruyffcourt Goese Polder via 06-52690292

Of Matijs Gerrits, Jongerenwerker bij SMWO-Welzijn Goes via 0113-277111

Gedoneerd

€ 170

0%
Start Project
25-02-2016
Eind Project
25-12-2016
Donatiebedrag
€ 40000
Looptijd in maanden
6
Project website :


Project Eigenaar

Cruyffcourt in de Goese Polder
's-Heer Elsdorpweg 12
4461 WK Goes

Bedragen tot nu toe gedoneerd

Datum Gedoneerd
25-02-2016 € 20.00
27-02-2016 € 25.00
08-03-2016 € 25.00
24-03-2016 € 30.00
12-04-2016 € 25.00
26-04-2016 € 10.00
07-05-2016 € 10.00
19-08-2016 € 25.00